Kvicksilver och andra toxiners påverkan på kroppen

Kvicksilver
Supersystemet, kroppens avgiftningssystem, vår möjlighet

Vi har ett  system för avgiftning, jag kallar det supersystemet, som tar hand om och driver ut gifter som inte hör hemma i kroppen. Ju snabbare och effektivare avgiftning vi har desto bättre mår vi och desto mindre påverkar det vår hälsa.
Supersystemet består framförallt av en frisk och tät tarm med goda bakterier och ska vara ett skydd, en första barriär till resten av kroppen.
Hur kommer det sig till exempel att vissa blir sjuka av sina amalgamfyllningar och andra inte? Jo det handlar om naturlig och kontinuerlig avgiftning, en förmåga varje välmående balanserad kropp har och det positiva är att det är här vi själva kan påverka.

Vi tar exempelvis kvicksilver vars halveringstid kan skilja mellan 40 och 120 dagar.

Har man extremt dålig avgiftning kan den även vara längre och då påverkas hälsan mycket drastiskt.
Varför vi har olika bra avgiftning beror delvis på genetik men även faktorer som livsstil, kost, tarmflora, exponering, allmän hälsa, hormonella obalanser m.m. Exempelvis så gör låga progesteronnivåer att avgiftningen inte fungerar så bra och detta är tyvärr vanligt förekommande idag.
Människor som är hyperkänsliga mot tungmetaller reagerar på extremt låga nivåer och utvecklar snabbare  symtom.

Din hjärna är huvudmålet för tungmetaller

vilket kan resultera i många olika neurologiska symptom inklusive depression och ångest, irritation och minnesförlust. Tungmetallförgiftning kan även leda till allvarligare sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom.
Tungmetaller påverkar även olika organ som njurar, lever, hjärta, sköldkörtel, hypofys och ökar risken att utveckla diabetes typ 2.

Toxiner och kopplingen till lymfsystemet.

Toxiner överbelastar lymfsystemet och gör att det fungerar dåligt med vätskeansamlingar framförallt i benen som en vanlig följd. Här blir det ofta en ond cirkel där systemet för eliminering av gifter stagnerar på grund av överbelastning och det är viktigt att tänka helhet.

Kvicksilver, speciellt det oorganiska från amalgam, lagras i stor mängd i tarmslemhinnan och skapar inflammation. Inflammation och avgiftning är alltid motpoler och där skapas ett moment 22.
Kvicksilver binder dessutom till andra molekyler och hämmar processer som normalt är naturliga för kroppen. Bl.a så binder den till zink och skapar brist på densamma och detta gäller även andra ”goda” metaller.
Vid all detox, oavsett metod, bör mineraler tillföras eftersom de följer med tungmetallerna ut ur kroppen.
Även om jag är en sann vän av näring från mat och inte från kosttillskott så gäller den regeln inte vid tungmetallbelastning. Där toxinerna försvinner följer mineraler med ut och ersätts de inte skapas nya obalanser och man kan må dåligt.

KosttillskottVitaminer

Det är viktigt att identifiera källan

Har du munnen full av amalgam så är det uppenbart att du har en källa till kvicksilver där. Likaså om du konsumerar mycket fisk, speciellt tonfisk, svärdsfisk, hälleflundra eller andra stora predatorer.
Vacciner är en stor bov och allt i vår närmiljö från det vi smörjer på huden till det vi konsumerar och luften vi andas.
Bly och arsenik kan finnas i vatten från egen brunn, kadmium i spannmål och cigaretter osv. Alkohol är ett gift.
Kom i håg att med dålig avgiftning kan det finnas kvar sedan lång tillbaka i tiden men all ny exponering måste identifieras.

Amalgamsanering är inget man kastar sig in i hos en icke auktoriserad tandläkare och utan tillskott för stöttning. Det är att gå ur askan i elden.
Man bör dessutom ha koll på sin avgiftning och alla nödvändiga bitar som kost och tillskott innan man sätter i gång. Det kan annars bli en dyrköpt historia som kan ge efterdyningar i många år.

Vi ärver toxicitet. Det betyder att om mamman har toxiner i blodet, kanske via amalgamfyllningar, så förs det vidare till fostret.
Tungmetaller har dessutom en generationsöverskridande dysfunktion. Det betyder att nästa generation tål det sämre.
Man har gjort försök med paddor där mammorna matades med kvicksilverpreparerat foder.
Samtliga överlevde men när deras avkommor matades med samma mängd så dog hälften.

Toxicitet måste tas på allvar. Jag är själv övertygad om att de flesta problem, sjukdomar och för tidig död bottnar i förgiftning och att om vi inte tar hand om oss själva i tid vet vi aldrig hur det slutar.
Det är dock aldrig försent så hav tröst. Stötta systemet för avgiftning via maten du äter och livet du lever.
Supersystemet är redo att göra sitt jobb, kroppen är en mycket snillrik uppfinning och genom att ge den redskap skyddar den dig mot det som är farligt.

Toad

 

Vill ni köpa kosttillskott i världsklass så rekommenderar jag Thornes produkter.

Enklast köper ni dessa samt även superprodukterna för avgiftning som Ultra Binder jag skrivit om via länk nedan.
Info och tips kan ni då få genom mig.

Beställ här