Tester och analyser

Ibland kan det vara bra att kolla sin kropps status vad det gäller näring och eventuella obalanser.
Vad det gäller hormoner rekommenderas det alltid att mäta eftersom det kan vara svårt att prova sig fram. Här finns även avföringsprover via världens främsta laboratorium i USA.
Eftersom mycket ohälsa faktiskt börjar med dålig funktion och obalanser i mage och tarm kan just ett avföringstest vara det som gör att vi vet hur vi ska jobba.

Även test i blod av tungmetaller och mineraler är viktigt. Vi mäter i blod och inte i hår.
Det beror på att håret visar vad som kommer ut och inte vad som finns kvar. Just detta är ofta problemet, att toxinerna inte kommer ut och då är blodet det som är intressant, inte håret.

Nedan hittar du de analyser och mätningar jag kan hjälpa till med och vad det kostar. Det sker på distans via enkla testkit du beställer och får hem på posten.

 

Mage/tarm:

Olika alternativ där det mest kompletta är CSA test w parasites x 3
Detta test görs hemma tre dagar i rad och visar allt du behöver veta gällande hur det ser ut i tarmen. Förväntad god bakterieflora, parasiter, jästsvampar (Candida) icke önskvärda bakterier, autoimmunitet, läckande tarm, matsmältning, fettsyror, inflammation, irritation i tarmslemhinnan, överaktivt samt dåligt immunförsvar, vita och röda blodkroppar, enzymer m.m.

Pris: 4.850:- inkl. noggrann genomgång av resultatet. Rabatterad transport med UPS som bokas via oss tillkommer med 380:-

Det är ett magtesternas Rolls Royce och görs av labbet Doctor´s Data som startats av läkare inom funktionsmedicin i USA.
Andra tester inom området mage/tarm är:

CSA som ovan utan parasiter 3.600:-
Endast parasiter x 3 (3 dgr): 2250:-
S-IgA (immunförsvar) 1.195:-
Helicobacter Pylori: 1.195:-

ImuPro Complete (ImuPro300)

ImuPro Complete testar 270 födoämnen och tillsatser och är det mest omfattande testet av antikroppar.
Förutom de vanliga formerna av kött, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, finner du i detta test även region- specifika födoämnen. Dessutom analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans.

Pris: 4.950:- inkl. detaljerad beskrivning av ditt testresultat, patienthandledning samt personlig receptbok.

 

Toxisk belastning-Test för kvicksilver, andra tungmetaller samt mineraler

 

Bloodmetal Panel med mineralstatus

I helblod för att få en klar bild av vad som finns i kroppen samt hur njurar och lever klarar av att avgifta kroppen.
Ett väldigt viktigt test när man trots åtgärder inte blir bättre, enl. mig alltid vid depression eller när du pga genetiska faktorer känner oro för att utveckla ex. Alzheimer eller Parkinsons sjukdom. Vid kronisk inflammation, neurologiska tillstånd samt för alla som har eller har haft amalgam i sina tänder.
Mäter även mineraler i kroppen vilket är en viktig bit eftersom de påverkas av tungmetaller.
Pris: 2.950:- inkl. genomgång av resultatet. UPS 380:-

Tritest:

I helblod, hår samt urin mäts det farliga oorganiska kvicksilver som kommer från amalgam vi har eller har haft i tänderna.
Mätningen gäller enbart kvicksilver och sker i en mycket fingradigare skala än i testet ovan där endast det organiska kvicksilvret från fisk ger betydande utslag. Eftersom urin och hår även testas ser man utsöndring och kan avgöra hur effektivt lever och njurar avgiftar. Detta rekommenderas om amalgam tros vara problemet.

Pris: 3.750:- inkl. genomgång av resultatet. UPS 380:-

 

Kombotest av ovan beskrivna tester. Bägge formerna av kvicksilver, övriga tungmetaller, mineraler, utsöndring av kvicksilver i hår samt urin

Pris: 5450:- inkl genomgång av resultatet. UPS 380:-

 

 

 

Hormontest / Salivtest:

Omfattande salivtest som visar dina nivåer av 3 olika östrogener, progesteron, testosteron, DHEA samt kortisol vid 4 tillfällen under dagen. Detta salivtest kan ge svaret på många obalanser i kroppen som ofta ligger till grund för ohälsa. Det visar även hur du ligger till när det kommer till stress och trötta binjurar och är till ovärderlig hjälp i fortsatt behandling.
Vid utbrändhet, Hypothyreos, depression, barnlöshet, PMS, PCOS, endometrios, klimakteriebesvär, utebliven viktnedgång, minskad sexlust, acne, besvärande hårväxt m.fl. hormonrelaterade besvär.

Pris: 3.900:- inkl. förberedelser, fullständig analys samt åtgärdsprogram.

 

Fettsyre analys – 26 olika fettsyror:

Mäter balansen av Omega3/omega6, dvs din inflammatoriska status samt transfetter och flexibilitet i cellmembranen. Omega 7 och 9
Visar exakt nivå av DHA som kan vara en viktig faktor vid inflammation men även depression, ADHD, dyslexi m.m.

Pris 985:-